Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Třídy > Skřítci

SkřítciJací jsme a o co se snažíme?

Třída „Skřítci“ je určena pro starší děti ve věku 4 (5) – 6 (7) let.

Po provedené rekonstrukci  došlo ke zvětšení prostor MŠ a kapacita MŠ je nyní 28 dětí.

Díky tomu, že mezi dětmi není výrazný věkový rozdíl, panují mezi nimi velmi pěkné vztahy. Děti spolu komunikují, spolupracují, navzájem si pomáhají a radí.

Při hrách přicházejí s novými nápady, které posléze realizují, učí se být co nejvíce samostatné. Mladší děti se s důvěrou obrací na své starší kamarády.

Děti jsou velmi aktivní, s radostí se učí novým věcem a nasávají nové poznatky.

Snažíme se učit děti formou prožitku tak, aby získávaly nové vědomosti, znalosti a poznatky co nejpřirozenější cestou.

Chceme, aby děti byly schopny s osvojenými vědomostmi i nadále pracovat a využívat je ve svém běžném životě.

Vedeme děti k tomu, aby se nebály nových situací, zároveň však, aby si byly vědomy možného nebezpečí a byly schopny včas reagovat.

Také z důvodu, aby se děti v MŠ cítily jako doma, zapojujeme je do veškerých činností – např. pomoc při převlékání lehátek, utírání si stolů, spolurozhodování o rozmístění nábytku apod. Děti mají spoluzodpovědnost za chod MŠ a jsou hrdé na vše, co se v MŠ odehrává.

Přejeme si, aby díky našemu vedení z dětí vyrostly samostatné, zodpovědné, přátelské, pracovité a šťastné osobnosti, radující se ze života a mající chuť se stále učit něčemu novému.

Vybavení třídy a jak to u nás chodí?

Naše třída je vybavena stoly s židlemi, které respektují anatomii a vývoj dětského těla.

Třída je tvořena třemi místnostmi - herna s kobercem, ložnice a učebna se stoly na rukodělné činnosti. 

V herně je vytvořen koutek pro chlapce, kde je umístěna většina stavebnic, nářadí do dílny, auta.

Rovněž máme koutek pro děvčata s panenkami, loutkami, zrcadlem, kadeřnickými potřebami, kočárkem a kuchyňku.

Další koutky tvoří čtenářský koutek s knihovnou a klidný koutek s domečkem a plyšáky, kde si děti užívají chvíle soukromí.

Všechny hry, jako např. Logico, puzzle, mozaiky, provlékací obrázky, manipulační hry, stolní hry, mají děti rovněž k dispozici. Stejně jako všechny ostatní pomůcky jsou ve třídě umístěny tak, aby na ně děti dosáhly a mohly tak samostatně realizovat své záměry.

Výzdobu třídy, jejího okolí i šatny MŠ tvoří práce dětí.

Rodiče pravidelně informujeme o všech činnostech a novinkách formou nástěnek, informací na webu, mailových zpráv.

Velmi důležitý je pro nás osobní kontakt s rodiči a naše vzájemná komunikace. Snažíme se navázat na rodinnou výchovu, respektovat zvyklosti rodiny.

Třída je vybavena přehrávačem CD pro hudební, taneční i pohybovou výchovu a interaktivní tabulí s vyukovými CD. 

Dále je ve třídě klavír a další hudební nástroje, které mohou využívat děti při svých hudebních chvilkách. Rovněž zde naleznete soustavu tělocvičného nářadí pro tělesnou výchovu.

Děti mají k dispozici velikou nástěnnou posunovací tabuli a také menší tabuli pro práci na zemi.

Snažíme se neustále doplňovat a obnovovat vybavení třídy.

V MŠ nabízíme celou řadu aktivit pro děti, jejichž rozpis najdete v položce „kroužky“.

Pohybové aktivity většinou realizujeme v tělocvičně ZŠ, kterou máme denně k dispozici zároveň s veškerým tělocvičným nářadím.

Stravování dětí zajišťuje školní kuchyně a děti dochází do školní jídelny, kde si samy nalévají polévku a u okýnka si vyzvedávají druhý chod. Po obědě si po sobě uklidí.

Pitný režim je v MŠ zajištěn formou várnice a vlastních hrníčků. Děti pravidelně pijí a samy si dle potřeby dolévají čaj.

Díky provedené rekonstrukci vznikla v naší třídě samostatná místnost - ložnice s barevnou výmalbou a novým kobercem.

Děti si samy stelou, věší pyžama. Není nutné, aby dítě spalo.

Vedeme děti k tomu, aby se naučily odpočívat, relaxovat a nabrat nové síly, přestože nespí. Denně dětem před spaním čteme pohádky, povídáme si o tom, co přes den zažily, co se jim líbilo, co je zaujalo. Zpíváme si ukolébavky. Pak děti  poslouchají pohádku či relaxační hudbu na CD , špitají si s plyšáčkem.

„Nespavé“ děti vstávají dříve a my se jim individuálně věnujeme.

Šatní prostory se nacházejí v blízkosti třídy, děti si dle potřeby do šatny mohou zajít. Důležité však je, aby děti vždy a za každých okolností informovaly učitelku o tom, kam jdou.

Při vhodném počasí využíváme s dětmi v dopoledních i odpoledních hodinách prostory zahrady MŠ i ZŠ, které jsou odděleny. Při nevhodném počasí trávíme čas hrami a sportováním v tělocvičně.

Výhodou umístění třídy MŠ v budově ZŠ je fakt, že děti si přivykají větším prostorám a všudypřítomným „dospělákům“. Přirozeně se pohybují ve všech prostorách školy, znají její zaměstnance, všechna zákoutí a stereotypy spojené se základním vzděláváním. Mnohé aktivity, např. představení, divadla absolvují společně s dětmi a pedagogy ZŠ.

Nejsou pak ve stresu z nového prostředí a nových tváří, což jim velmi usnadní zahájení povinné školní docházky.

Provoz třídy je od 6:30 hodin do 16:30 hodin