Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Vybavení

V posledních letech prochází škola rozsáhlými rekonstrukcemi a svým vnitřním i vnějším vybavením patří k nejmodernějším. Žákům je k dispozici tělocvična, multifunkční sportovní areál, dětské hřiště, cvičené kuchyně a cvičné dílny, hrnčířská dílna či školní pozemek. Samozřejmostí je vybavení tříd nejnovějšími technologiemi.

Vzdělávání

O vzdělávání dbá tým nadšených plně kvalifikovaných pedagogů, jejichž cílem je kvalitní příprava všech žáků na další studium a běžný život.

Devizou školy jsou nižší počty žáků v jednotlivých třídách. Tímto můžeme zabezpečit plnohodnotný individuální přístup ke každému z nich. Žáci jsou u nás partneři a dbáme také o vzájemnou spolupráci dětí mladších se staršími.

Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu. Již od mateřské školy probíhají cizojazyčné kroužky, které jsou průpravou pro výuku anglického jazyka. Na druhém stupni jsou pak vyučovány minimálně dva cizí jazyky.

Výuka mimo školu

Jelikož jsme školou vesnickou, využíváme v plné míře krásnou přírodu pro pobyt venku a různorodé pohybové aktivity. Děti tráví čas venku nejen ve školce, o přestávkách a ve školní družině, ale velmi často také v průběhu vyučování. K dispozici máme letní třídu, a především možnost vycházek do terénu s cílem poznání přírody či ověření fyzikálních nebo matematických zákonů.

S velmi dobrými výsledky jsou pak žáci zapojováni také do celorepublikových soutěží a projektů napříč předměty.

Pro žáky jsou pravidelně připravovány sportovní programy jako je plavání, lyžování, bruslení, vodácký kurz aj. Výuku zpestřují zajímavé projektové dny, exkurze, návštěvy divadelních představení a oblibě se v posledních letech velmi těší také výjezdy do zahraničí.

Zájmové aktivity

V odpoledních hodinách škola nabízí množství zájmovou kroužků, které jsou každoročně aktualizovány podle potřeb žáků.

Škola v médiích

Informace o dění ve škole můžete sledovat na školním webu, na Instagramu nebo v obecním zpravodaji Moravčan.