Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Jídelna

Stravování

Úplata za školní stravování dětí ze ZŠ a MŠ Morávka, platná 01. 04. 2022

 Mateřská škola oddělení Broučků, č. p. 177: 

Děti 3 – 6 let

přesnídávka

14,- Kč

 

oběd

25,- Kč

 

svačina

8,- Kč

 

 

 

 

Celkem

47,-Kč

 

 Mateřská škola oddělení Skřítků, č. p. 178: 

Děti nad 7 let

přesnídávka

14,- Kč

 

oběd

28,- Kč

 

svačina

9,- Kč

 

 

 

 

Celkem

51,- Kč

  

POLODENNÍ STRAVOVÁNÍ - mateřská škola  

Děti 3 – 6 let

přesnídávka

                        14,- Kč

 

oběd

25,- Kč

 

 

 

 

Celkem

39,-Kč

 

Děti nad 7 let

přesnídávka

14,- Kč

 

oběd

28,- Kč

 

 

 

 

Celkem

42,- Kč

 

Základní škola: 

Žáci

oběd

7 – 10 let

35,- Kč

11 – 14 let

37,- Kč

15 let

39,- Kč

 

Ostatní strávníci:    

 

oběd

Příspěvek z FKSP

Celkem

Zaměstnanci

29,- Kč

16,- Kč

45,- Kč

Cizí strávníci bez rozvozu

80,- Kč

 

80,- Kč

Cizí strávníci s rozvozem

90,- Kč

 

90,- Kč

Důchodci – bývalí zaměstnanci

87,- Kč

3,- Kč

90,- Kč

 

Kalkulace nákladů na 1 oběd pro cizího strávníka:  

Náklady na potraviny

45,- Kč

Režijní náklady

10,- Kč

Mzdové náklady

23,- Kč

Zisk

2,- Kč

Celkem:

80,- Kč

 

 Jídelní lístek:

Je vyvěšen na informačních nástěnkách ve škole - nástěnka u jídelny a na webových stránkách školy - www.zsmoravka.cz

 

 Podmínky přihlašování a odhlašování stravného

Dítě se stravuje na základě každoročně vyplněné přihlášky ke stravování, tato je dostupná v tištěné formě u vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy.

Zákonný zástupce je povinen řádně odhlašovat své dítě ze stravování pokud onemocnělo, či z jiného důvodu nepřítomnosti dítěte.

První den nemoci má dítě nárok na oběd, můžete si jej vyzvednout v nosiči od 11:00 – 13:00 hod.

Pokud nedojde k odhlášení, bude oběd automaticky započítán za plnou cenu, tj. 80 Kč, a to i tehdy, pokud oběd nebude odebrán.

 

Dítě je možné odhlásit den předem nejpozději do 12:00 hod.

- osobně v MŠ, ZŠ

- na tel. vedoucí školní jídelny: 558 691 090, 607 641 826

- e-mail: jidelnamoravka@seznam.cz.

Výjimka je u dětí z MŠ a to pouze v pondělí, pokud není dítě předáno paní uč. do 8:30 hod.,je automaticky v tento den odhlášeno.