Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Jídelna

Stravování

Odhlášky ke stravování

Odhlašování obědů je vždy jeden den dopředu do 11.00 hod. na tel čísle +420 558 691 090 nebo tel. čísle +420 607 641 826 nebo osobně u vedoucí školní jídelny.

Výjimka - pokud nebude dítě v MŠ v pondělí do 8.30 hod., bude automaticky na tento den odhlášeno.

V případě nemoci či jiné nepřítomnosti žáka ve škole lze odebrat dotovaný oběd na první den nemoci (jiné nepřítomnosti), za ostatní neodhlášené či odebrané obědy se platí plná cena, to je 50,- Kč.

Neodhlášený oběd bude započítán, i když nebyl odebrán.

Úhrada stravného

Stravné se hradí zpětně za měsíc dle odebrané stravy a to složenkou nebo převodem z účtu do 15. dne na účet školní jídelny.

Číslo účtu 199 540 038 / 0300

Jídelní lístek

Jídelní lístek je každý týden vyvěšen na nástěnce u vchodu do školní jídelny

svačina: 08.30 - 09.00 hod.
výdej do jídlonosičů: 10.30 - 11.00 hod.
oběd: 11.00 - 11.30 hod.
svačinka: 14.00 - 14.30 hod.

Výše stravného

děti 3 – 6 let

první svačina 7,-Kč

oběd 18,-Kč

druhá svačina 7,-Kč

děti nad 7 let

první svačina 8,- Kč

oběd 21,-Kč

druhá svačina 7,-Kč

Informace vedoucí ŠJ pro rodiče dětí MŠ Morávka

Výše stravného pro děti MŠ

Celodenní strava / ranní svačinka, oběd, odpolední svačinka - 35,- Kč

Polodenní strava / ranní svačinka, oběd - 27,- Kč

Děti, které dosáhnou v tomto školním roce 7 let už spadají do jiné

cenové kategorie a cena obědu bude 39-Kč.

Děti ZŠ

  • 7-10 let - 23,-
  • 11-14 let – 25,-
  • 15 let – 27,-

Strava se odhlašuje den předem do 12 hodin.
Telefonicky +420 558 691 090, e-mailem zásadně u vedoucí ŠJ!

V případě náhlého onemocnění nebo jakékoliv jiné nepřítomnosti dítěte v MŠ,/ není-li předem odhlášeno/ je možno vyzvednout oběd do nosiče v době od 11-13 hodin v jídelně ZŠ.

Dítě v MŠ v pondělky automaticky odhlášeno, pokud nedorazí do 8:30 hod.

Další dny je rodič povinen oběd odhlásit, nebo si je může nadále odebírat za obvyklou cenu navýšenou o spotřební režii.

Strava je dotovaná, doplatek do 56,-.

V případě řádného neodhlášení dítěte strava automaticky propadá!

Částka za stravné na měsíc září a říjen se platí zálohově.

Odhlášky ze září budou odečteny od listopadové částky. Např. 11-09, 12-10, 01-11,.atd.

Pokud rodič nenahlásí nepřítomnost dítěte, oběd bude poslán v termosech do MŠ broučci.

Oddělení Skřítci zůstává v jídelně.

Prosím rodiče o pečlivé odhlašování dětí, abychom předešli pozdějším nesrovnalostem.

Vedoucí ŠJ Soňa Hýlová