Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Třídy > Broučci

BroučciTřída Broučků je umístěn v přízemí dvoupatrové vily s bezbariérovým přístupem. Nachází se zde kuchyňka pro přípravu jídel, umývárna s WC, kabinet, úložna lehátek, úklidová místnost, velká šatna, kancelář učitelek a prostorná herna a třída.

Kapacita mateřské školy je 27 dětí ve věku 2 – 4 let. Strava je dodávána z kuchyně základní školy, pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu v mateřské škole.

Velká třída je rozdělena na 2 části. V první části jsou umístěny pracovní stolečky, které slouží ke stolování, k výtvarným a pracovním činnostem. Druhou část tvoří prostorná herna, která je využívána nejen ke hraní, ale také k pohybovým aktivitám, řízeným činnostem i jako odpočinková zóna. Je zde také umístěn klavír, který nám slouží k hudebním chvilkám, CD a MC přehrávač, DVD a plazmová televize k poslechu i sledování pohádek a interaktivní tabule s vyukovými programy.

Dětský nábytek je přizpůsoben antropometrickým požadavkům, je zdravotně nezávadný a bezpečný. Hračky jsou dětem přístupné, materiál k činnostem výtvarným a pracovním je ukládán na určeném místě k volnému použití. Hračky, pomůcky a materiál je průběžně obnovován a doplňován.

K odpočinku využíváme prostor herny, kam jsou po obědě rozmístěny postýlky. Děti si samy stelou (v rámci jejich schopností). Není nutné, aby dítě spalo. Vedeme děti k tomu, aby se naučily odpočívat, relaxovat a nabrat nové síly, přestože nespí. Každý den čteme dětem pohádku a také poté mohou poslouchat pohádku z CD nebo špitat si s plyšáčkem.

Šatny jsou vybaveny šatními bloky, kde má každé dítě stálé místo označené značkou. Zde jsou také umístěny nástěnky sloužící k vystavování dětských prací a k informovanosti rodičů. Rodiče pravidelně informujeme o dění v MŠ prostřednictvím webových stránek, našeho časopisu Broučkův zpravodaj a prostřednictvím mailů. Velmi důležitý je pro nás také osobní kontakt s rodiči a naše vzájemná komunikace. Snažíme se navázat na rodinnou výchovu, respektovat zvyklosti rodiny.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Při pobytu venku učitelky s dětmi využívají nejen školní zahradu s pískovištěm a prolézačkami, ale také na vycházkách poznávají i blízké okolí MŠ.

Provoz třídy je od 6:30 hodin do 16:30 hodin.