Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k zahájení výuky na 1. stupni

Informace k zahájení výuky na 1. stupniVážení rodiče,

jak již víte, od 25. května se znovu otevírají základní školy pro žáky 1. stupně. Vzhledem k situaci, že nástup do školy je dobrovolný, žádáme Vás nyní o podání informace, zda vaše dítě do školy nastoupí či nikoliv. Učiňte tak prosím nejpozději do 13. 5. 2020 a to zasláním e-mailu třídnímu učiteli vašeho dítěte.

Na základě počtu nahlášených žáků budou utvořeny maximálně patnáctičlenné skupiny, které budou neměnné. O tom, do které skupiny, bude Vaše dítě docházet, budete informování později.

Tyto skupiny pak budou mít přesně stanovený čas příchodu do školy - v desetiminutových intervalech od 7.30 hod. do 8:00. nezvoní nemusímet mít obavy z pozdního příchodu.

Vstup rodičů, do školy je zakázán.

Učitel nebo jiný pedagogický pracovník, který bude ke skupině přidělen, si žáky vyzvedne před školou (u vchodu do školní jídelny), provede povinné měření teploty a dohlédne na desinfekci rukou. Poté odejde se skupinou do třídy.

Při nástupu do školy (25. 5. 2020) bude po rodičích vyžadováno čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte. Bez tohoto prohlášení není možné žáky do školy přijmout. Čestné prohlášení najdete v příloze tohoto e-mailu a ke stažení bude také na webových stránkách školy. 

O nošení či nenošení roušek ve třídě rozhoduje pouze učitel (nebo pedagogický pracovník), který je ke skupině přidělen.

Dle metodických pokynů je nutné, aby s sebou žáci měli alespoň dvě roušky a sáček na odložení roušky.

Během dopoledne budou plnit žáci úkoly zadané třídním učitelem, opakovat a procvičovat látku, která byla zadávána distančně.

Pokud žák do školy nenastoupí, pokračuje nadále v distanční výuce. Obsah vyučování ve škole a distanční výuky bude totožný.

Hygienické přestávky budou prováděny v předem stanovených intervalech tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly na chodbách nebo toaletách.

Od 25. 5. bude znovu v provozu také školní jídelna. I zde budou platit stejná pravidla - dodržování rozestupů, nemísení skupin, hygiena.

Pro žáky 1. až 3. třídy bude v odpoledních hodinách zajištěna odpolední "družina" ve stejných skupinách jako ve třídě - skupiny se nebudou míchat, ale pokračují ve stejném složení až do odpoledne, ve stejné třídě. 

Odpolední blok bude možné využít do 15.30 hod.

V případě příznivého počasí může probíhat výuka i odpolední činnost ve venkovních prostorách školy, vždy v určeném odděleném sektoru. V opačném případě bude vše probíhat v určené třídě, která se po celou dobu nebude měnit.

Pokud se rozhodnete své dítě do školy neposílat ze zdravotních či jiných důvodů uvedených v čestném prohlášení, nárok na ošetřovné vám dle posledních informací zůstává.

Čestné prohlášení ke stažení: Čestné prohlášení