Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Klub rodičů > Klub rodičů - více

Klub rodičů

Z příjmů Klubu rodičů jsme v uplynulém školním roce přispěli na tyto akce:

 • 9. Třídě na výlet do Osvětimi 1800,-
 • Divadelní představení 1. Stupeň 1080,-
 • Divadelní představení MŠ Skřítci 650,-
 • Bruslení – pronájem haly 3000,-
 • Nákup pomůcek do ŠD a MŠ 3000,-
 • Dárky k zápisu do 1. Třídy 1520,-
 • Mikulášské balíčky 5000,-
 • Autobusová doprava na bazén do F-M pro 2. Stupeň 2614,-
 • Karneval vystoupení Klaunů z Balónkova 5500,-
 • Autobusová doprava „Exhibiční utkání v Polárce“ 2614,-
 • Jízdné výšlap „Lysá hora“ 500,-
 • Dopravní týden 1400,-
 • Olympijské hry 1600,-
 • Chata družina 1500,-
 • Výlet 8. A 9. Třída Praha 10400,-
 • 2.-7. Třída příspěvek 500,- na každou třídu na šk. Výlety
 • 1. třída nákup knížek na památku
 • Materiál na výrobu vánočních a velikonočních ozdob k prodeji na jarmarku
 • Kytky ke dni učitelů

Pro klub rodičů máme nově skříňku před školní jídelnou, kterou jsem v 8/2016 nechali vyrobit.

Nový školní rok jsme zahájili schůzí výboru Klubu rodičů, kde jsme navrhli Plán práce na nový školní rok 2015/2016. Do Klubu rodičů nyní spadá nejen škola, ale i mateřská škola.

Příspěvek do Klubu rodičů pro tento školní rok zůstává ve výši 100 Kč na žáka, max. 200 Kč za všechny sourozence. Dobrovolnosti se meze nekladou, kde bude chtít přispět více, může.

Od tohoto školního roku dojde ke změně ve vedení KR, protože p. Carbolová už nemá syna ve škole a nově předsedkyní KR bude p. Milena Španihelová.

Na výboru KR bylo dohodnuto, že výbor bude dále pracovat ve složení:

Předsedkyně:  Milena Španihelová

Pokladník: Romana Miketová

Informovanost směrem k rodičům: Šárka Holubová

Informovanost od školy k výboru: Lenka Carbolová

Témata a náplň na dílny:

Renata Napoleone Slováčková s pomocí dalších členů výboru:

tj. Gabriela Daňková, Hana Jarolímová, Ludmila Soročinová

Za učitele: p. učitelka Matznerová a za školu p. Pišťková.

Mezi první akce KR, které nás po této valné hromadě čekají, bude divadelní představení Veselé paničky, následovat pak bude drakiáda, putování se světýlky před Vánocemi se sejdeme na vánočních dílnách, u Vánočního stromu a v lednu na rodičovském plese.

Na závěr této stručné zprávy bychom chtěli poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří v uplynulém roce pracovali, zapojili se do dílen, maminkám, které napekly zákusky na karneval, drakiádu, den dětí, dále rodičům, i některým vedoucím kroužků, kteří pomohli na dni dětí a zároveň bychom chtěli vyzvat další rodiče, aby se zapojili do činnosti Klubu rodičů – stačí kontaktovat kohokoli z výboru, uvítáme jakoukoli pomoc.

Výbor Klubu rodičů při ZŠ Morávka