Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024Datum konání:
12.4.2023

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Termín konání: 12. dubna 2023

Čas konání: 14:00 - 17:00

Místo konání: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace

 

Zápis je povinný pro děti narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy:

  • rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce 
  • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese, pas
  • žádost o odklad povinné školní docházky v případě, že o ni rodič žádá
  • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
  • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Dokumenty ke stažení: (zápisní list a žádost o přijetí bude možno vyplnit také přímo u zápisu)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání zde

Žádost o odklad povinné školní docházky zde

Zápisní list zde

 

Průběh zápisu:

  • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
  • motivační přátelský rozhovor paní učitelky nebo pana učitel, sledování citové a sociální zralosti dítěte, komunikačních dovedností, prostorové orientace, rozeznávání barev, početní představivosti, kresby, grafomotoriky apod.; zároveň bude mít zákonný zástupce možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;
  • zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím přiděleného registračního čísla  o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů ode dne zápisu na webových stránkách školy a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

zápis obrázek.png