Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídyVážení rodiče,

Máte doma předškoláka a již brzy se budete rozhodovat, kde vaše dítě zahájí školní docházku?

Seznamte se s naší školou:

Před nástupem do první třídy

 • Organizujeme Adaptační program pro předškoláky
 • Pořádáme informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků

Při nástupu do školy

 • Nástup do školy respektujeme jako výraznou životní změnu v životě dítěte
 • Zohledňujeme rozdíly mezi dětmi v adaptačním období
 • Nabízíme hravou formu výuky
 • Denně zařazujeme logopedické rozcvičky, dechová a rytmická cvičení
 • Poskytujeme dětem dostatek pohybových aktivit
 • Za příznivého počasí vyučujeme na školní zahradě
 • Motivujeme děti ke školní práci pozitivním hodnocením
 • Neznámkujeme prvňáčky v průběhu 1. pololetí
 • Vycházíme z přirozeného zájmu dětí o velké tiskací písmo
 • Vyučujeme čtení genetickou metodou
 • Spolupracujeme s rodinou dítěte

Dále nabízíme

 • Kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu
 • Interaktivní tabule
 • Odborné učebny: jazyková učebna, učebna chemie-fyziky, přírodovědná učebna, moderní počítačová učebna
 • Aktivně pracujeme s nadanými žáky a žáky s SPU
 • Individuální přístup
 • Tvořivé učení a moderní výukové programy
 • Plavecký výcvik pro 1., 2. a 3. třídu
 • Nabízíme možnost doučování
 • Máme k dispozici pedagogického asistenta z projektu „šablony“
 • Spolupráce s knihovnou
 • Projektové dny (den s LČR, den v přírodě, vynášení Morény, vánoční strom a další)
 • Pestrá nabídka kroužků (hra na hudební nástroj, sportovní kroužky,
 • klub zábavné logiky, věda nás baví,
 • Propagujeme environmentální výchovu
 • Pořádáme sportovní a kulturní akce – lyžování, plavání, sportovní soutěže, návštěvy kina a divadla
 • Častý pobyt dětí na školní zahradě, nejen o přestávkách, ale také pro výuku
 • Jsme aktivní v preventivních programech, (úzká spolupráce metodika prevence a výchovného poradce)
 • Rodiče jsou u nás vždy vítáni