Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace pro rodiče k otevření školy

Informace pro rodiče k otevření školyVážení rodiče,

v rámci uvolňovacích opatření vlády ČR se znovu počítá se znovuotevřením škol a zahájením výuky i na základní škole. Pokusím se Vám v následujících bodech podat základní informace, které jsme zatím obdrželi od ministerstva školství a zároveň naší představu, jak organizačně připravit výuku. Připomínám, že i my očekáváme od příslušných úřadů konkrétnější pokyny a jasné instrukce. Vaše dotazy i připomínky můžete adresovat na zs.moravka.cz.

Co Vám rodičům mohu zatím sdělit:

 • Zahájení výuky: 25. 5. 2020, pro 1. stupeň ZŠ
 • Podmínky: rodiče rozhodují o přítomnosti svého dítěte ve škole, žáci, kteří se výuky neúčastní, budou nadále vzdělávání distanční formou a rodiče mají nárok na ošetřovné, výuka bude probíhat v max. patnáctičlenných skupinách
 • Délka výuky: 3 – 4 hodiny denně
 • Předměty: čeština, matematika, angličtina, prvouka
 • Žáci budou sedět sami v lavici, neznámkuje se, hodnocení se doporučuje slovní, k vydávání vysvědčení informace zatím nemáme
 • Bude se procvičovat a opakovat učivo od 12.3. 2020
 • Roušky jsou doporučené, o jejich použití rozhoduje vyučující, rodiče jsou povinni zajistit dvě roušky na dopoledne, v případě potřeby zajistí škola roušky náhradní
 • Škola se otevře v 7.30 hod.
 • U vchodu proběhne povinná desinfekce rukou odpovědnou osobou a měření teploty žáka
 • Po celé dopoledne se nebudou mísit jednotlivé skupiny
 • Budovu školy budou jednotlivé skupiny opouštět v časových odstupech
 • Během dopoledne bude mít službu uklízečka pověřena desinfekcí všech prostor pohybu žáků
 • Výuka může probíhat i venku s rouškami
 • Učitelé budou kryti rouškou nebo plastovým krytem

Předběžná opatření před zahájením výuky:

 • Rodiče podepíší čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a rodinného prostředí (členové rodiny ve společné domácnosti)
 • Pokud žák během dopolední výuku onemocní, bude izolován od kolektivu ve vymezené místnosti a rodiči neprodleně dopraven domů
 • Pokud ve skupině onemocní žák nebo pedagog, musí celá skupina do čtrnáctidenní karantény, do boby výsledku testů, výuka bude pokračovat distanční formou
 • Každý třídní učitel bude mít bezdotykový teploměr

Ostatní informace budou rodiče dostávat průběžně.

Mgr. Dana Šponarová, ředitelka školy