Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace o nástupu žáků 2. stupně do školy

Informace o nástupu žáků 2. stupně do školyVážení rodiče,  
na základě povolení otevřít školy i pro žáky 2. stupně jsme se rozhodli pro následující způsob setkávání. 

 • 8. června proběhne ve všech třídách tzv. třídnická hodina a to od 9:00 - 10:00 (harmonogram příchodu níže). pozn. bez oběda
 • další setkání bude ve čtvrtek 11. června opět od 9:00 (v tento den už budou probíhat konzultace - viz níže) 

Dále budou probíhat skupinové konzultace s učiteli hlavních předmětů - tzn. český jazyk, matematika, anglický jazyk.  

 • tyto konzultace budou probíhat 2x týdně vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 
 • žáci budou rozděleni do maximálně patnáctičlenných neměnných skupin (podle počtu přihlášených)
 • vždy po hodině se u nich vystřídají vyučující
 • ve dnech konzultací (úterý a čtvrtek) mají žáci, kteří se ke konzultacím přihlásí, možnost oběda
 • jednotlivé skupiny se mezi sebou nesmí posléze mísit, vždy bude zajištěn dozor, který bude korigovat pohyb žáků tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému potkávání

Vstup do školy:

 • žáci budou do školy přicházet po jednotlivých třídách (později skupinách) v následujících časech:

Žáci 6. ročníku budou do školy vpuštěni v 8:45  
Žáci 7. ročníku budou do školy vpuštěni v 8:50
Žáci 8. ročníku budou do školy vpuštěni v 8:55
Žáci 9. ročníku budou do školy vpuštěni v 9:00

 • vchází se vchodem u školní jídelny
 • zde bude žákům změřena teplota (první den odevzdají čestné prohlášení o bezpříznakovosti) a proběhne povinná desinfekce rukou
 • následně si žáky převezme třídní učitelka a odvede je do určené třídy
 • pozdější příchod do školy je možný pouze po předchozí domluvě s tř. učitelem
 • před budou školy je nutné dodržovat bezpečností rozestupy 2 metry

Ve třídě a pohyb po škole: 

 • ve třídě budou žáci usazeni v lavicích po jednom s předepsaným rozestupem
 • třídu smí žáci opustit pouze za účel odchodu na wc, jiný pohyb po škole je zakázán
 • každý žák musí mít u sebe alespoň dvě roušky (čisté) a sáčky, do kterých bude roušky odkládat
 • zda budou žáci mít roušku na ústech ve třídě, si rozhodne každý vyučující zvlášť na základě potřeby a zvolené formy práce s žáky
 • mimo třídu jsou roušky na ústech nutné
 • žáci si musí přinést vlastní pitný režim, případně i svačinu

Po konzultacích: 

 • v případě nahlášení stravy budou žáci odcházet do jídelny pod dozorem pedagoga v přesně určený čas v návaznosti na 1. stupeň
 • také v jídelně jsou dodržovány bezpečností rozestupy a provádí se desinfekce 
 • v případě, že žák na oběd nepůjde, neprodleně opouští areál školy

Náplň setkání:

 • náplň bude přizpůsobena potřebám žáků
 • bude dovysvětleno a procvičeno nepochopené učivo a vysvětleno nové
 • proběhne vyhodnocení dosavadní distanční výuky
 • setkání nenahrazují plnohodnotnou výuku
 • nepůjde o získávání známek k závěrečnému hodnocení
 • účast na konzultacích je dobrovolná
 • mimo hlavní předměty nadále pokračuje distanční výuka až do konce školního roku 

Přihlášení:

 • možnost docházet na konzultace je podmíněna přihlášením
 • každý rodič oznámí nejpozději do 2. června třídnímu učiteli, zda se jeho dítě bude konzultací účastnit či nikoliv a zda bude mít zájem o oběd
 • nepřihlášení žáci se konzultací účastnit nemohou
 • účast je dobrovolná, žádáme však rodiče o omlouvání případné neúčasti - z důvodu bezpečnosti
 • v den nástupu do školy (8. června) předloží žáci rodiči podepsané čestné prohlášení o bezpříznakovosti nemoci Covid19 a dalším (formulář je ke stažení na webových stránkách školy a bude rozesláno emailem třídními učiteli)

V případě dotazů se obracejte na své třídní učitele.