Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k zahájení školného roku 2020/2021

Informace k zahájení školného roku 2020/2021Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci v souvislosti s nemocí Covid-19 vám přinášíme několik důležitých informací k nástupu žáků do školy. Níže uvedené pokyny jsou v souladu s doporučením MŠMT a MZd a škola bude trvat na jejich dodržování ze strany žáků i rodičů.

Opatření se mohou v průběhu šk. roku kdykoliv měnit v návaznosti na protiepidemická opatření.

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020 v 8:00 v jednotlivých třídách bez omezení počtu žáků.

 • před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a žákům nebude při vstupu měřena teplota
 • pohyb ve škole je možný bez roušky (roušky budou ve škole povinné ve chvíli, kdy MZd vyznačí příslušný kraj na svém „koronavirovém semaforu“ oranžovou barvou)
 • pohyb zákonných zástupců dětí je možný pouze ve vyhrazeném prostoru (šatny) v nutných případech a po nezbytně nutnou dobu a zároveň je nutné dodržovat protiepidemická opatření aktuální v danou chvíli
 • žáci nebo dospělé osoby s příznaky onemocnění nebudou do školy vpuštěni
 • žáci s chronickým onemocněním (rýma, kašel, alergie) se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti vydaným lékařem
 • v případě projevů onemocnění u některého z žáků během vyučování bude tento žák neprodleně oddělen od zbytku třídy a rodiče jsou povinni si své dítě co nejdříve ze školy vyzvednout nebo zajistit jeho odchod, současně bude zákonný zástupce poučen o nutnosti informovat praktického lékaře
 • škola nemá pravomoc sama kontaktovat KHS v případě pouhého podezření na onemocnění Covid-19, toto je pouze v kompetenci lékaře
 • v den zahájení školního ruku budou žáci opětovně poučeni o pravidlech hygieny
 • po nástupu do školy žáci obdrží dotazník, ve kterém rodiče vyplní své aktuální kontaktní údaje a informace o zdravotním stavu dítěte (alergie, omezení atd.)
 • rodiče budou informováni o situaci ve škole prostřednictvím webových stránek, informačního systému nebo emailu a vývěsní tabule před areálem školy
 • v případě výskytu onemocnění Covid-19 ve škole se další provoz bude řídit dle nařízení KHS
 • v případě nutnosti uzavření jednotlivých tříd nebo celé školy mají žáci povinnosti účastnit se distanční výuky, která bude přizpůsobena jejich potřebám
 • distanční výuka začne pro žáky ve chvíli, kdy ve třídě onemocní nebo je v karanténě více než polovina žáků (ostatní žáci pokračují v prezenční formě)

Školní jídelna a pitný režim

 • režim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně (především prolínání žáků 1. a 2. stupně)
 • žáci si při vstupu do jídelny umyjí ruce, případně vydesinfikují
 • není umožněno samostatné odebírání příborů, salátů, pití
 • pitný režim během dne bude z hygienických důvodů minimálně po dobu 1. pololetí zrušen

Školní družina

 • provoz školní družiny zůstává v tuto chvíli stejný pouze se zvýšenými hygienickými nároky

Prosíme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy a současně své emailové schránky.

Informace k nástupu do 1. třídy

Žáci první třídy se sejdou v učebně v přízemí školy 1. září 2020 v 8:00, kde proběhne jejich slavností přivítání třídní učitelkou, ředitelkou školy a zástupci obce.